Πλάτωνας, "Πρωταγόρας" του Κοκκίνη Κώστα, εκδόσεις ΕΟΣΚ

Πλάτωνας,
     
Τίτλος Συνεργάτη:Βιβλιοπωλείο Χατζηδανιήλ
Διεύθυνση:Ερμού 19 Κεντρική αγορά
Τηλέφωνο:2251022891