Θήκες από plexiglass για τοποθέτηση διαφημιστικών φυλλαδίων, προγραμμάτων, επαγγελματικών καρτών κτλ

Τίτλος Συνεργάτη:Paperland
Διεύθυνση:Κομνηνάκη 3 - Μυτιλήνη
Τηλέφωνο:22510 46511